Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tunimoi

Y-Tunnus: 2858226-8

Keskipellonkatu 10 B 31

04230 Kerava


Yhteyshenkilö:

Jona Oksanen

Sähköposti:Rekisterin nimi

Tunimoi:n asiakasrekisteri


Henkilötietojen antaminen on edellytys tilausten tekemiselle Tunimoin verkkokauppapalvelusta. Eli sinun on asiakkaana hyväksyttävä tämän Tietosuojaselosteen ehdot, jotta voit käyttää Tunimoin verkkokauppapalveluita. Rekisteröityessäsi tai tehdessäsi tilauksen ilman rekisteröitymistä, tulee sinun asiakkaana hyväksyä tämän Tietosuojaselosteen ehdot.


Vain yli 18-vuotiailla on oikeus rekisteröityä Tunimoin verkkokauppapalveluihin ja tilata tuotteita tai palveluita Tunimoin verkkokaupasta. Mikäli olet ala-ikäinen, pyydä vanhempaasi / huoltajaasi tekemään tilaus.Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käytetään verkkokaupan tilausten käsittelyä, hoitamista ja arkistointia varten, verkkokaupan kehittämistä sekä asiakassuhteiden hoitoa ja kehittämistä varten, analytiikkaan, väärinkäytösten estämiseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää asiakas- ja suoramarkkinointiin, etämyyntiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavia tietoja:

- Asiakas- ja laskutustiedot (kuten mm. etunimi, sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana)

- Tilaustiedot (kuten mm. tiedot asiakkaan yhteydenotoista, tilaamista tuotteista, hinnoista, alennuksista, kampanjakoodeista, lahjakorteista sekä tilaushistoria sekä tiedot tilausten toimittamisesta, laskuttamisesta ja maksamisesta, sekä muut tarvittavat tiedot tilauksien käsittelyyn)

- Muut asiakassuhteen ja Tunimoin tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen liittyvät tiedot (kuten mm. markkinointilupa, uutiskirjeen tilaus, verkkokaupan ja sen sisällön käyttö, selaustiedot (mm. IP-osoite, päivämäärä, kellonaika, käyttöjärjestelmä, selain, haetun tiedoston nimi ja URL-osoite, Internet-sivun URL-osoite, josta sivulle on tultu), hakusanat


Evästeiden käyttö

Tunimoi käyttää verkkokaupassa evästeitä (cookies), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä, parannetaan palvelun laatua ja kohdennetaan markkinointia.Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin kerätään asiakkaiden rekisteröityessä verkkokauppajärjestelmään sekä käyttäessään verkkokauppajärjestelmää. Tietoja voidaan tuoda ja päivittää myös muista Tunimoi:n rekistereistä.Henkilötietojen vastaanottajat

- Tunimoi ja sen työntekijät

- kuljetusyritykset (toimittavat tilauksesi)

- tilintarkastaja ja tilitoimisto (hoitaa kirjanpidon)

- IT-yritys (verkkokaupan hostaus)Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille Tunimoi:n ulkopuolisille kolmansille tahoille.

Tietoja saatetaan luovuttaa teknisille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja vain palvelun toteuttamiseen vaadittavissa rajoissa esim. palvelun teknisen toimivuuden varmistamiseksi.

Lisäksi tietoja voidaan siirtää Tunimoin myynti- ja markkinointiyhteistyötahoille myynti- ja markkinointitarkoituksia varten.

Tunimoi voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys

Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta tahoilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla kuten käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisterin vastuuhenkilö.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan tai pidempään niiltä osin kuin se on tarpeellista laissa asetettujen velvollisuuksien (esim. kirjanpito) ja vastuiden (esim. kuluttajakauppa) toteuttamiseksi ja todentamiseksi.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

- oikeus saada ja tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Omia tietoja ja tilaushistoriaa voi tarkastella verkkokaupan kohdasta: "Oma tili" ja "Oma tili"->"Tilaushistoria".

- oikeus pyytää omien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista (vain silloin, jos niiden säilyttämiseen ja käsittelyyn ei ole lakisääteisiä velvoitteita tai oikeutta). Asiakas voi itse muuttaa omia henkilötietojaan verkkokaupasta kohdasta: "Oma tili"->"Muokkaa tilitietojasi".

- oikeus tietojenkäsittelyn vastustamiseen. Jos asiakas vastustaa tietojenkäsittelyä, hän ei voi käyttää Tunimoin verkkokauppapalveluita ja tilata tuotteita.

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

- oikeus suostumuksen peruuttamiseen tai muuttamiseen (esimerkiksi suostumus markkinointiin, käyttäjä voi tehdä sen verkkokaupan "Oma tili"-asetusten kautta)

- oikeus pyytää rekisterinpitäjälle antamiensa tietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista

- oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle